Transformujte svoju komanditnú či verejnú obchodnú spoločnosť na spoločnosť s ručením obmedzeným, s nami.

Pri transformácii nestačí len zmeniť ustanovenia Spoločenskej zmluvy v odsekoch právna forma a obchodné meno. Mení sa totiž typ obchodnej spoločnosti.

Spoločníci s.r.o. neručia za záväzky firmy celým svojím majetkom, ako je to v prípade spoločností s právnou formou k.s. a v.o.s., a preto sa môže stať, že v prípade problémov siahajú exekútori na majetok vlastníkov. Podobným nepríjemnostiam predchádzame zrušením tohoto typu spoločnosti a jej transformáciou na spoločnosť s ručením obmedzeným. V tejto novej firme spoločníci ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri.

K procesu transformácie sú potrebné aktuálne účtovné výstupy, akými sú hlavná kniha a závierky za súčasný a predchádzajúci rok. Postup trvá maximálne 1 mesiac a jeho dĺžka je závislá od rozsahu vášho účtovníctva a rozsahu znaleckého posudzovania. Po úspešnej transformácii môžete v podnikaní pokračovať alebo môžete spoločnosť zlikvidovať.

Bezkonkurenčná cena 999€ zahŕňa všetky súdne a notárske poplatky a tak isto aj znalecký posudok k vášmu účtovníctvu, ktorý Obchodný register vyžaduje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *