Nechcete platiť daňovú licenciu za firmu, ktorú nepoužívate alebo už utlmila svoju činnosť?

Vašu spoločnosť nemusíte zlikvidovať, ak sa jej chcete zbaviť zákonným spôsobom. Ak nemáte dostatočný rozpočet na to, aby ste firmu zlikvidovali, môžete sa pokúsiť Vašu spoločnosť aj odpredať. Či to budete skúšať formou inzerátov, alebo Vašu firmu zaradíte do ponuky rôznych predajcov a budete čakať mesiace, kým sa predá, je na Vás. Ak však čakať nechcete, využite našu službu okamžitého odpredaja Vašej spoločnosti.

Aké sú podmienky okamžitého prevzatia Vašej spoločnosti?

  • Vaša firma musí byť čistá, to znamená nikomu nedlhovať,
  • Vaša firma nesmie byť v žiadnom súdnom či správnom konaní, to znamená nesmiete sa súdiť ani u Vás prebiehať aktuálne kontrola či vyrubovacie konanie a pod.
  • Vaše účtovníctvo musí byť v poriadku a kompletné,
  • Všetky zmluvné vzťahy musíte mať ukončené, t.z. už by ste mali mať prepísané telefóny, domény, uzavreté bankové účty a pod.

Ak spĺňate tieto podmienky, je škoda Vašu firmu zlikvidovať, keď v jej podnikaní sa môže ďalej pokračovať. Nepokračujete však už Vy ale my. Za Vašu firmu tak prestávate zodpovedať, ušetríte na drahej likvidácii, poplatkoch, licenciách, účtovníčkach a podobne….

 

Cena služby pri prevzatí Vašej firmy do 31.12.2023 je

399 EUR

vrátane všetkých poplatkov. Po tomto dátume je už nutné hradiť pomernú časť daňovej licencie za mesiace, kedy ste spoločnosť vlastnili.

 

K cene je tak potrebné pripočíťať pomernú časť daňovej licencie za obdobie, dokedy ste spoločnosť vlastnili. To znamená, ak nám spoločnosť odpredáte napr. v máji 2024, k cene 399 EUR je potrebné pripočítať ešte 5/12 z ročnej sadzby daňovej licencie resp. minimálnej dane, ktorú by inak Vaša spoločnosť musela v danom roku platiť. Opätovne by Vám tak mala zasvietiť kontrolka, že sa zrejme jedná o prepis na bieleho koňa, ktorý je na Slovensku trestným činom.

Aký je postup?

  • kontaktujte nás za účelom preverenia si stavu Vašej firmy
  • zašleme Vám dokumenty na podpis, ktoré následne podáme na Obchodný register
  • o týždeň, po vykonaní zápisu v Obchodnom registri, nám odovzdáte šanóny s účtovníctvom.

 

Ako zistíte, že sa nejedná o prepis na bieleho koňa?

Ak uvidíte, že Vašu firmu kupuje cudzinec, či už rumun, bulhar alebo česká či iná spoločnosť, zbystrite pozornosť. Zväčša sa jedná o nastrčené, biele kone, ktoré nemajú záujem s Vašou firmou podnikať.

U nás dané „techniky“ nepoužívame ani také služby neposkytujeme. Vaša spoločnosť bude vykúpená slovenskou spoločnosťou, ktorej aktivity si viete jednoducho preveriť v Obchodnom registri, na finstate a obdobných registroch. Zistíte tak, že naša spoločnosť si plní všetky svoje povinnosti, platí dane, podáva daňové priznania, je aktívna a jej vlastníkmi nie sú žiadni nastrčení cudzinci.

Môže sa stať, že nový spoločník odmietne vymenovať nového konateľa namiesto Vás, alebo do funkcie dosadí nejakého cudzinca. Opätovne zbystrite pozornosť, pretože platí to isté, čo v prvom prípade.

Náš konateľ je ľahko dohľadateľný v Obchodnom registri, katastri nehnuteľností či iných evidenciách. Je to slovák a svoju totožnosť neprepožičiava, v spoločnosti riadne koná, čo si môžete preveriť napríklad na finstate v spoločnostiach, v ktorých koná alebo je likvidátor, a to tým, že napríklad podáva v mene spoločností daňové priznania, plní si povinnosti likvidátora a podobne.

Najhoršie, čo sa môže stať je, že nový spoločník nenavrhne zmenu sídla spoločnosti. Spoločnosť tak ostane naďalej sídliť na Vašej adrese a ak sa náhodou v budúcnosti dostane do problémov (keďže kone v jej mene nekonajú), na akej adrese si budú podávať kľučky exekútori, vymáhači či iné orgány? No na Vašej….

V každej spoločnosti, ktorú preberáme, automaticky meníme sídlo. Bez toho, aby ste nás na to upozornili alebo vyzvali.

Nikto od Vás účtovníctvo nepýta, ani sa oň nezaujíma?

V tom prípade je úplne jasne preukázané, že nemá poctivý zámer s Vašou firmou a môže Vás to stáť nemalé finančné prostriedky, dokonca aj osobnú slobodu. 

Nie, neplatí, že nech si má firmu kto chce, Vás sa to už netýka, Vy už firmu nevlastníte. Mohli ste sa totiž dopustiť trestného činu nekalej likvidácie v zmysle §251b Trestného zákona, ktorý Vás môže sankcionovať odňatím slobody od 3 do 15 rokov.

Zvážte preto, komu zveríte do rúk Vašu spoločnosť a Vašu budúcnosť.

Nenaleťte podvodníkom len s vidinou ušetrenia pár eur, lebo ste našli niekde rovnaký produkt za 100 EUR, tak prečo by ste nám mali platiť viac?

Sedliacky rozum nepustí. Ak má niekto platiť za Vašu spoločnosť daňovú licenciu napríklad tristo eur ročne, pri poskytnutí služby za 100 EUR, je v mínuse hneď dvesto EUR už pri prevzatí Vašej spoločnosti. Je teda úplne zrejmé, že Vašu spoločnosť prevzal so špekulatívnym úmyslom a neplánuje v nej nijak konať.