Vašu spoločnosť nemusíte zlikvidovať, ak sa jej chcete zbaviť zákonným spôsobom. Ak nemáte dostatočný rozpočet na to, aby ste firmu zlikvidovali, môžete sa pokúsiť Vašu spoločnosť aj odpredať. Či to budete skúšať formou inzerátov, alebo Vašu firmu zaradíte do ponuky rôznych predajcov a budete čakať mesiace, kým sa predá, je na Vás. Ak však čakať nechcete, využite našu službu okamžitého odpredaja Vašej spoločnosti.

Aké sú podmienky okamžitého prevzatia Vašej spoločnosti?

  • Vaša firma musí byť čistá, to znamená nikomu nedlhovať,
  • Vaša firma nesmie byť v žiadnom súdnom či správnom konaní, to znamená nesmiete sa súdiť ani u Vás prebiehať aktuálne kontrola či vyrubovacie konanie a pod.
  • Vaše účtovníctvo musí byť v poriadku a kompletné,
  • Všetky zmluvné vzťahy musíte mať ukončené, t.z. už by ste mali mať prepísané telefóny, domény, uzavreté bankové účty a pod.

Ak spĺňate tieto podmienky, je škoda Vašu firmu zlikvidovať, keď v jej podnikaní sa môže ďalej pokračovať. Nepokračujete však už Vy ale my. Za Vašu firmu tak prestávate zodpovedať, ušetríte na drahej likvidácii, poplatkoch, licenciách, účtovníčkach a podobne….


Cena služby je

399 EUR

vrátane všetkých poplatkov.


Aký je postup?

  • kontaktujte nás za účelom preverenia si stavu Vašej firmy
  • zašleme Vám dokumenty na podpis, ktoré následne podáme na Obchodný register
  • o týždeň, po vykonaní zápisu v Obchodnom registri, nám odovzdáte šanóny s účtovníctvom.

Upozornenie:

Služba nie je sprostredkovaním ani prepisom obchodného podielu na tzv. bieleho koňa. Spoločnosti sú určené výlučne pre tie osoby, ktoré chcú ďalej pokračovať v podnikaní Vašej spoločnosti a ktorým ručíte za spoločnosť za obdobie, dokedy ste ju vlastnili.