Zmeny údajov v Obchodnom registri je administratívne náročný proces. Naša spoločnosť Vám zaručuje istotu, že zmeny, ktoré potrebujete v Obchodnom registri vykonať, budú zapísané rýchlo bez problémov. Zabezpečíme akúkoľvek zmenu (zmenu sídla, zmenu predmetov podnikania, zmenu konateľa, zmenu spoločníkov, zmenu ich bydliska, zmenu spôsobu konania konateľov, atď) bez toho, aby ste sa museli zaoberať náročnou administratívou a behaním po úradoch, či súdoch.

 

Zmeny v OR SR zabezpečujeme v cene od 133 €

V cene je zahrnutá nielen jedna, ale všetky zmeny, ktoré potrebujete v spoločnosti vykonať, ako zmena obchodného mena, sídla, spoločníkov, konateľov, doplnenie živností a pod. V cene sú zahrnuté aj súdne poplatky.

* za viazanú alebo remeselnú živnosť sa dopláca 7,5 €/živnosť