Zrušenie S.R.O.

Prevzatie firmy 1

Balík, ktorý je najvýhodnejší pre spoločnosti bez záväzkov voči iným subjektom či pre neaktívne spoločnosti. Spôsob, ktorý nevyžaduje vybavovanie žiadnych potvrdení na úradoch. Stačí zabezpečiť súhlas z Daňového úradu s prevodom obchodného podielu. Na základe tohto súhlasu vám zašleme dokumenty na podpis. Tieto dokumenty budú zaslané na váš e-mail a je potrebné vytlačiť ich, overiť podpisy a zaslať späť. Po zapísaní zmien v Obchodnom registri nastáva odovzdanie účtovníctva. Po prevode firmy na našeho konateľa a našeho spoločníka bude firma zrušená, prípadne použitá pre účely našej firmy.

Prevzatie firmy 2

Spôsob likvidácie vhodný pre firmy, ktoré nemajú žiadne podlžnosti voči Daňovému úradu alebo iným štátnym inštitúciám. Zbavíme Vás vašej firmy - vstúpime do nej ako nový spoločník, odvoláme vás ako konateľa, zmeníme sídlo a obchodný názov, a za týždeň po získaní súhlasu od správcu dane ste zbavení tohto problému! K vymazaniu spoločnosti z Obchodného registru dôjde približne do 2 mesiacov. Potrebné dokumenty budú zaslané na váš e-mail – stačí, keď ich vytlačíte, overíte podpisy a zašlete späť na našu adresu.

Ak Vaša spoločnosť nemá podlžnosti voči daňovému úradu či iným štátnym inštitúciám, ponúkame Vám možnosť, ako sa jej zbaviť. Proces prebieha tak, že do Vašej spoločnosti vstúpime ako nový spoločník, odvoláme Vás ako konateľa, čo potrvá približne týždeň po získaní súhlasu od správcu dane.

Zlúčenie - okamžitý zánik

Expresná forma likvidácie firmy vhodná aj pre spoločnosti so záväzkami voči štátnym inštitúciám. Ponúkame zlúčenie vašej a našej firmy, na základe čoho vaša spoločnosť zanikne už do jedného týždňa. Všetky záväzky a pohľadávky prejdu zo zanikajúcej firmy na nástupnícku. Zlúčenie prebieha formou osobného stretnutia na notárskom úrade v Bratislave alebo zaslaním splnomocnenia, na základe ktorého potrebné dokumenty podpíšeme za Vás.

Potrebné splnomocnenie zašleme na vašu e-mailovú adresu. Stačí ho vytlačiť, overiť podpis a zaslať späť na našu adresu. Následne vám zašleme notársku zápisnicu, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a potvrdenie o podaní návrhu na Obchodný register. K vymazaniu spoločnosti z obchodného registru dochádza prevažne už do 5 pracovných dní.

499 EUR

Bezkonkurenčná cena zahŕňa už aj súdne poplatky!

1299 EUR

Špeciálna cena obsahuje už aj súdne poplatky!

1799 EUR

Profesionálne prevedenie rýchlej likvidácie obsahuje už aj súdne a notárske poplatky.