Zrušenie S.R.O.

Prevzatie čistej firmy

Balík, ktorý je najvýhodnejší pre spoločnosti bez záväzkov voči iným subjektom či pre neaktívne spoločnosti. Spôsob, ktorý nevyžaduje vybavovanie žiadnych potvrdení na úradoch. Stačí zabezpečiť súhlas z Daňového úradu s prevodom obchodného podielu. Na základe tohto súhlasu vám zašleme dokumenty na podpis. Tieto dokumenty budú zaslané na váš e-mail a je potrebné vytlačiť ich, overiť podpisy a zaslať späť. Po zapísaní zmien v Obchodnom registri nastáva odovzdanie účtovníctva. Po prevode firmy na nášho konateľa a nášho spoločníka bude firma zrušená, prípadne použitá pre účely našej firmy.

Nejedná sa len o vstup spoločnosti do likvidácie, v ktorej by ste museli ďalej pokračovať sami, ale o úplné zbavenie sa spoločnosti, ktorú po zápise zmien v Obchodnom registri už ďalej riešime my.

Prevzatie zadĺženej firmy

Spôsob likvidácie vhodný pre firmy, ktoré nemajú žiadne podlžnosti voči Daňovému úradu alebo iným štátnym inštitúciám, avšak evidujú záväzky voči iným subjektom. Zbavíme Vás vašej firmy - vstúpime do nej ako nový spoločník, odvoláme vás ako konateľa, zmeníme sídlo a obchodný názov, a za týždeň po získaní súhlasu od správcu dane ste zbavení tohto problému! Potrebné dokumenty budú zaslané na váš e-mail – stačí, keď ich vytlačíte, overíte podpisy a zašlete späť na našu adresu.

Ak Vaša spoločnosť nemá podlžnosti voči daňovému úradu či iným štátnym inštitúciám, ponúkame Vám najlacnejšiu možnosť, ako sa jej zbaviť. Proces prebieha tak, že do Vašej spoločnosti vstúpime ako nový spoločník, odvoláme Vás ako konateľa, čo potrvá približne týždeň po získaní súhlasu od správcu dane.

Zlúčenie - okamžitý zánik

Rýchla forma likvidácie firmy vhodná aj pre spoločnosti so záväzkami voči štátnym inštitúciám. Ponúkame zlúčenie vašej a našej firmy, na základe čoho vaša spoločnosť zanikne už do jedného týždňa. Všetky záväzky a pohľadávky prejdu zo zanikajúcej firmy na nástupnícku. Zlúčenie prebieha formou osobného stretnutia na notárskom úrade v Bratislave alebo zaslaním splnomocnenia, na základe ktorého potrebné dokumenty podpíšeme za Vás.

Potrebné splnomocnenie zašleme na vašu e-mailovú adresu. Stačí ho vytlačiť, overiť podpis a zaslať späť na našu adresu. Následne vám zašleme notársku zápisnicu, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a potvrdenie o podaní návrhu na Obchodný register. K vymazaniu spoločnosti z obchodného registru dochádza prevažne už do 5 pracovných dní, zatiaľ bez súhlasu Daňového úradu.

Expresná likvidácia

Expresná forma likvidácie firmy vhodná aj pre spoločnosti so záväzkami voči štátnym inštitúciám. Proces prebieha v dvoch krokoch - v prvom Vašu spoločnosť prevezmeme formou prevodu obchodného podielu, to znamená, vstúpime do nej ako noví investori, odvoláme Vás ako konateľa. Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá približne týždeň po zabezpečení súhlasu z Daňového úradu, po ktorého úspešnom zápise rozhodneme o zrušení Vašej spoločnosti formou jej zlúčenia s našou spoločnosťou.

O samotnom zrušení spoločnosti tak už rozhodujeme my a notársku zápisnicu podpisuje už nový konateľ spoločnosti, Vaša jediná súčinnosť teda spočíva v pokyne, kedy môžeme s druhým krokom začať. K vymazaniu spoločnosti z obchodného registru dochádza prevažne už do 5 pracovných dní.

499 EUR

Bezkonkurenčná cena pre všetky čisté, no Vám nadbytočné, zahŕňa už aj súdne poplatky a je ideálnym spôsobom, ako sa vyhnúť daňovej licencii!

1299 EUR

Špeciálna cena obsahuje už aj súdne poplatky. Týmto spôsobom spoločnosť predáte, akoby ste predávali auto!

1799 EUR

Profesionálne prevedenie rýchlej likvidácie obsahuje už aj súdne a notárske poplatky a jej následkom je okamžitý výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

2499 EUR

Expresná likvidácia obsahuje už aj súdne a notárske poplatky a je vhodná najmä pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť podozreniu zo špekulatívneho zbavenia sa spoločnosti.