Vyberte si z aktuálnej ponuky

 

Likvidácia spoločnosti #1

Spôsob vhodný pre tých, ktorí sa chcú zákonným a legitímnym spôsobom vyhnúť daňovej licencii.

Potrebné je získať súhlas z Daňového úradu s prevodom obchodného podielu, podpísať zmluvy

a odovzdať kompletné účtovníctvo

Proces zápisu zmeny v Obchodnom registri trvá týždeň, firma je z neho však vymazaná až po 2

mesiacoch.

 

Likvidácia spoločnosti #2

Spôsob vhodný pre zadlžené firmy bez dlžôb voči štátnym inštitúciám. Spoločnosť preberieme so

všetkými záväzkami a pohľadávkami! Je nevyhnutné zabezpečiť súhlas z Daňového úradu s prevodom

obchodného podielu a podpísať zmluvy o prevode obchodného podielu.

Proces zmeny v Obchodnom registri trvá týždeň, no firma je z neho vymazaná po 2 mesiacoch.

 

Likvidácia spoločnosti #3

Spôsob špeciálne pre ostatné spoločnosti, dokonca aj tie s dlžobami voči štátnym inštitúciám.

Expresne rýchla a pohodlná forma likvidácie firmy bez zabezpečovania akýchkoľvek dokumentov!

Firma je z Obchodného registra vymazaná už za 1 týždeň.

Likvidácia spoločnosti #1

499 ,00

vrátane súdnych poplatkov

Likvidácia spoločnosti #2

1299 ,00

vrátane súdnych poplatkov

Likvidácia spoločnosti #3

1799 ,00

vrátane súdnych poplatkov