Vyberte si z aktuálnej ponuky

 

Prevzatie spoločnosti 1

Spôsob vhodný pre tých, ktorí sa chcú zákonným a legitímnym spôsobom vyhnúť daňovej licencii.

Potrebné je získať súhlas z Daňového úradu s prevodom obchodného podielu, podpísať zmluvy

a odovzdať kompletné účtovníctvo

Proces zápisu zmeny v Obchodnom registri trvá týždeň.

Jedná sa o najlacnejší spôsob ako sa zbaviť nepotrebnej čistej s.r.o.

Zabezpečíme:

– prípravu dokumentácie
– prevzatie firmy
– zmenu spoločníka
– zmenu konateľa
– zmenu názvu spoločnosti
– zmenu sídla spoločnosti
– protokol o prevzatí účtovníctva
– podanie návrhu do Obchodného registra SR

 

Prevzatie spoločnosti 2

Spôsob vhodný pre zadlžené firmy bez záväzkov voči štátnym inštitúciám. Spoločnosť preberieme so

všetkými záväzkami a pohľadávkami. Je nevyhnutné zabezpečiť súhlas z Daňového úradu s prevodom

obchodného podielu a podpísať zmluvy o prevode obchodného podielu.

Proces zmeny v Obchodnom registri trvá týždeň, no firma je z neho vymazaná až po cca 2 mesiacoch.

Zabezpečíme:

– prípravu dokumentácie
– prevzatie firmy
– zmenu spoločníka
– zmenu konateľa
– zmenu názvu spoločnosti
– zmenu sídla spoločnosti
– protokol o prevzatí účtovníctva
– podanie návrhu do Obchodného registra SR
– fixná cena bez ohľadu na výšku záväzkov

 

Zlúčenie – okamžitý zánik

Zlúčenie predstavuje najrýchlejší spôsob zániku spoločnosti (zrušenie bez likvidácie), vhodný aj pre firmy so záväzkami voči štátnym inštitúciám, nakoľko nie je potrebný súhlas Správcu dane.

Expresne rýchla a pohodlná forma likvidácie firmy bez zabezpečovania akýchkoľvek dokumentov!

Firma je z Obchodného registra vymazaná už za 1 týždeň. Proces je v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Zabezpečíme:

– prípravu dokumentácie
– zánik firmy zlúčením
– výmaz spoločníka
– výmaz konateľa
– výmaz názvu spoločnosti
– výmaz sídla spoločnosti
– protokol o prevzatí účtovníctva
– podanie návrhu do Obchodného registra SR
– fixná cena bez ohľadu na výšku záväzkov

Likvidácia spoločnosti #1

499 ,00

vrátane súdnych poplatkov

Likvidácia spoločnosti #2

1299 ,00

vrátane súdnych poplatkov

Likvidácia spoločnosti #3

1799 ,00

vrátane súdnych poplatkov