Možností, ako zlikvidovať spoločnosť, je mnoho. Vyberte si podľa stavu Vašej firmy takú, ktorá najlepšie zodpovedá Vašim potrebám.

A

Čisté firmy už za 299€ vrátane poplatkov

Ak Vaša spoločnosť nemá záväzky, nie je v žiadnom súdnom či inom spore, neprebieha v nej kontrola, máte kompletné a správne účtovníctvo, spoločnosti sa viete rýchlo zbaviť už za 299€. V priebehu jedného týždňa prestávate vlastniť spoločnosť a konať v jej mene. Viac informácií tu.

B

Likvidácie a konkurzy spoločností od 500€ bez súdnych poplatkov

Riešenia pre spoločnosti, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka splnia všetky zákonné podmienky pre výmaz z Obchodného registra po úhrade všetkých svojich záväzkov (likvidácia), alebo ktorých termináciu prevezme súdom stanovený správca (konkurzy). Zabezpečíme spracovanie analýzy, vstupných dokumentov a podaní na súd, ktoré dané procesy spustia, resp. zabezpečia trvalý výmaz z Obchodného registra. Viac informácií tu.

C

Neštandardné riešenia pre problematické spoločnosti

Ak Vaša spoločnosť nepatrí do prvých dvoch kategórií a bežné riešenia na jej likvidáciu nepostačujú, máme pre Vás možnosti, ako spoločnosť trvale vymazať z Obchodného registra bez obchádzania zákonných postupov, bez nekalej likvidácie. Už od 5500 €, už v priebehu jedného týždňa. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.