Predaj platcov DPH

Pod pojmom platca DPH myslíme spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, ktorá už má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH na Daňovom úrade. Výhodou kúpy hotovej firmy je fakt, že netreba prechádzať zdĺhavým procesom dobrovoľnej registrácie k DPH, ktoré zväčša vedú k vyrubeniu daňovej zábezpeky vo výške, ktorú žiadateľ nedokáže zaplatiť a následne je donútený k zrušeniu firmy. Veľa krát sa stáva, že trojmesačné úsilie žiadateľa skončí neúspešnou registráciou k DPH. Najlepším riešením je kúpa hotovej spoločnosti, ktorá už má pridelené IČ DPH a môže od momentu podpisu zmluvy s DPH fakturovať.

Ponúkame širokú ponuku spoločností registrovaných pre Daň z pridanej hodnoty – novozaložené firmy v roku 2016 bez účtovných zápisov, či spoločnosti s účtovnou históriou. Všetky ponúkané firmy sú bez záväzkov z minulosti a pripravené k okamžitému odberu.

Ku každej firme je v prípade záujmu registračné sídlo v Banskej Bystrici na 1 rok zadarmo!

Cena s.r.o. založenej v roku 2016 je 4.500 €
Cena s.r.o. s históriou 3.000 €

Pre akutálnu ponuku platcov DPH nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.