Ako na to?

Fáza 1
Fáza 2
Fáza 3
Fáza 4
Fáza 5
Fáza 6
Fáza 1

Výber balíka

Vyberte si podľa stavu zadĺženosti Vašej spoločnosti balík, ktorý Vám najviac vyhovuje:

 

Balík 1 – čisté spoločnosti

 

Balík 2 – zadĺžené spoločnosti bez dlhu voči štátu

 

Balík 3 – zadĺžené spoločnosti, rýchla likvidácia

Fáza 1

Zabezpečenie dokumentov

Ak Vami zvolený balík vyžaduje Súhlas správcu dane, podajte žiadosť na Váš daňový úrad. Tlačivo žiadosti nájdete v popisoch jednotlivých balíkov, ktoré ho vyžadujú.

 

Ak ste platcom DPH alebo má Vaša firma elektronickú podateľňu, žiadosť podajte elektronicky cez formulár nešpecifikovanej agendy.

 

Ak je spoločníkov viac a ani jeden nemá viac ako 50% podiel v spoločnosti, alebo je spoločník cudzincom, súhlas nebudete potrebovať.

Fáza 1

Kontaktujte nás

Oznámte nám na telefónnom čísle 0902 208 209 alebo emailom na info@zlikviduj.sk:

 

– názov Vašej spoločnosti,

 

– balík, ktorý ste si vybrali

 

– a email, kam Vám zašleme dokumenty.

 

V tejto fáze je zároveň potrebné ukončiť všetky zmluvné vzťahy spoločnosti, ktoré je možné vypovedať – bankový účet, telefóny, pracovné a iné zmluvy… Neskôr to už nebude možné.

Fáza 1

Overte dokumenty

Doplňte prijaté dokumenty, vytlačte a overte podpisy na každom z nich. Overené ich spolu so získaným súhlasom prosím zašlite na našu adresu.

 

V prípade, že všetky dokumenty budú v poriadku, podáme za vás návrh na Obchodný register a zašleme Vám potvrdenie o podaní. V tejto fáze budete zároveň vyzvaný k úhrade ceny balíka.

Fáza 1

Zápis zmien

Po prijatí platby dôjde do 5 pracovných dní k zápisu zmien v Obchodnom registri.

 

Po tomto termíne, v závislosti od zvoleného balíka, dochádza k výmazu Vašich údajov alebo Vašej firmy z Obchodného registra a na Vaše miesto nastupujeme my, aby sme už ale bez Vás, pokračovali v likvidácii Vašej firmy, prípadne ak ste zvolili balík 3, Vaša firma je z obchodného registra vymazaná.

 

Deň pred zápisom zmien dostávate potvrdenie o tom, že k nemu dôjde, aby ste mali ešte čas ukončiť posledné činnosti vašej firmy, ktoré potrebujete.

Fáza 1

Blahoželáme

Blahoželáme k úspešnému záveru. Vaše pôsobenie v spoločnosti končí a s ním aj budúce povinnosti. Ďalej už nemáte právo za spoločnosť konať.

 

Poslednou Vašou zostávajúcou povinnosťou je vrátenie kartičiek Vašej už bývalej spoločnosti na Váš daňový úrad.