Offshore v Bulharsku

Bulharská jurisdikcia má jedno z najstabilnejších ekonomických a politických prostredí vo východnej Európe. Bulharsko podpísalo zmluvy s mnohými krajinami o zamedzení dvojitého zdanenia vrátane Slovenska. Zákony sú synchronizované s legislatívou Európskej Únie a sú koncipované tak, aby podnikateľské prostredie bolo výhodné pre zahraničných investorov. V Bulharsku je daň z príjmu len vo výške 10%.

Najobľúbenejšou formou spoločností v Bulharsku je OOD (Družestvo s ograničena otgovornosť) alebo EOOD (ak ju vlastní len jeden spoločník) a ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vzniká prostredníctvom uzatvorenia spoločenskej zmluvy. Musí ju založiť minimálne jeden konateľ a spoločník. Zakladateľ spoločnosti môže byť aj zahraničná osoba, nie je požiadavka aby šlo o bulharského rezidenta. V roku 2008 vznikol nový Obchodný register vedený Agentúrou pre zápisy, ktorý eviduje všetky registrované spoločnosti.

Vypracovanie dokumentov pre založenie bulharskej spoločnosti trvá 3-5 pracovných dní. Dokumenty je potom potrebné dať overiť na bulharskej ambasáde. Spoločnosť je následne o týždeň zapísaná do obchodného registra.
Spoločnosť z Bulharska musí dodržiavať určité podmienky. Musí mať sídlo v Bulharsku. Vyžaduje sa vedenie účtovníctva a odovzdávanie ročných reportov. Názov spoločnosti musí obsahovať koncovku OOD resp. EOOD. Valné zhromaždenie má byť zvolané minimálne jeden krát ročne. Spoločnosť sa po presiahnutí obratu 50 000BGN musí registrovať na DPH. OOD ani EOOD nemôžu vykonávať aktivity v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.


S bulharskou firmou môžete podnikať v celej EÚ bez obmedzení.

Cena za založenie neplatcu DPH v Bulharsku je 1499 € jednorázovo.

Cena za založenie platcu DPH v Bulharsku je 2999 € jednorázovo.

Cena za virtuálne sídlo firmy v Sofii je 150 € mesačne.

Cena za účtovníctvo do 10 položiek je 250 € mesačne.